Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Chung cư Đại Thanh 36m-38m-55m-76m


+căn diện tích 36m:
căn 1920 CT10B giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
căn 2020 CT10B giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
căn 2020 CT10A giá gốc 10tr + chenh thỏa thuận
căn 2022 CT10A giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
+căn diện tích 38m:
Căn 1830 CT10C giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
Căn 1508 CT10B giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
Căn 2730 CT10B giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
Căn 1506 CT10c giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
+căn diện tích 42m:
Căn số 1616 CT8B 10tr + chênh thỏa thuận
Căn số 1206 CT8A 10tr + chênh thỏa thuận
Căn số 1626 CT8A 10tr + chênh thỏa thuận
+căn diện tích 45m:
Căn 1604 CT8A 12.36tr chênh thỏa thuận
Căn 2626 CT8A 12.36tr chênh thỏa thuận
Căn 3024 CT8B 10.3tr chênh thỏa thuận
+căn diện tích 47m
căn 1920 CT10Agiá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
căn 2020 CT10A giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
căn 2020 CT10A giá gốc 10tr + chenh thỏa thuận
căn 2022 CT10A giá gốc 10tr + chênh thỏa thuận
+căn diện tích 55:
Căn 2210 CT10C giá gốc 13tr/m2 + chênh
Căn 1916 CT10C giá gốc 13tr/m2 + chênh
Căn 2644 CT10C giá gốc 12.25tr/m2 + chênh
+căn diện tích 59m:
Căn 2302 CT8B giá gốc 13tr/m2 + chênh thỏa thuận
Căn 2340 CT8B giá gốc 13tr/m2 + chênh thỏa thuận
Căn 12A14 CT10B giá gốc 13.39m2 + chênh thỏa thuận
Căn 2022 CT10B giá gôc 13tr/m2 + chênh thỏa thuận
Căn 2114 CT10C giá gốc 13.39m2 + chênh thỏa thuận
Căn 2136 CT10C giá gốc 13.39m2 + chênh thỏa thuận
+diện tích 76m
Căn 1734 CT8A giá gốc 13tr/m2 + chênh thỏa thuận
Căn 2528 CT8C giá gốc 13tr/m2 + chênh thỏa thuận 
Liên hệ nhanh để có căn hộ đẹp và ưng ý

Mr Hoàng Tuấn:0963.172.166
Gmail:dichthanh2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét