Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Chung Cư Đại Thanh CT8-CT10 – Danh Sách Hàng Chính chủ Gửi Bán!

Hiện sàn venusland của chúng tôi đang bán và phân phối chung cư đại thanh ct8,chung cư đại thanh ct10,dưới đây là tập hợp những căn hộ chính chủ gửi bán cho sàn chúng tôi.
Gồm các loại diện tích như sau:
+ Căn 1 phòng ngủ gồm các loại diện tích:
36m,38m,42m,45m,47m,
+ Căn 2 phòng ngủ gồm các loại diện tích: 55m,59m,66m
+ Căn 3 phòng ngủ gồm các loại diện tích:76m

Qúy vị liên hệ để mua căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh:
Mr.Hoàng Tuấn:0963.172.166

Bảng giá căn hộ chung cư Đại Thanh hàng chính chủ gửi bán-cập nhật ngày 15/10/2013

Chung cư đại thanh 36m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
10C
08
18
36.16
10
10B
18
20
36.16
10
10A
12
20
36.16
10
10B
25
20
36.16
10
10C
09
40
36.16
10
10A
23
18
36.16
10
10B
16
18
36.16
10
10C
16
40
36.16
10
10C
06
20
36.16
10
10C
28
40
36.16
10
10B
29
40
36.16
10
10B
04
18
36.16
10
10A
02
20
36.16
10


Chung cư đại thanh 38m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
10C
08
30
38.92
10
10B
18
26
38.92
10
10A
12
26
38.92
10
10B
25
12
38.92
10
10C
09
20
38.92
10
10A
23
06
38.92
10
10B
16
06
38.92
10
10C
16
06
38.92
10
10C
06
30
38.92
10
10C
28
26
38.92
10
10B
29
08
38.92
10
10B
04
08
38.92
10
10A
02
08
38.92
10

Chung cư đại thanh 42m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
8C
08
06
42
12
8B
18
26
42
12
8A
12
26
42
12
8B
25
36
42
12
8C
09
16
42
12
8A
23
36
42
12
8B
16
16
42
12
8C
16
06
42
12
8C
06
16
42
12
8C
28
26
42
11
8B
29
36
42
10
8B
04
06
42
12
8A
02
26
42
12

Chung cư đại thanh 45m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
8C
09
18
45
12.36
8B
19
08
36.16
12.36
8A
12
38
36.16
12.36
8B
23
04
36.16
12.36
8C
09
18
36.16
12.36
8A
26
38
36.16
12.36
8B
16
18
36.16
12.36
8C
16
24
36.16
12.36
8C
06
04
36.16
12.36
8C
28
24
36.16
12.36
8B
29
24
36.16
11
8B
30
18
36.16
10.3
8A
05
04
36.16
12.36

Chung cư đại thanh 47m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
10A
08
28
47
10
10A
18
28
47
10
10A
12
10
47
10
10A
25
10
47
10
10A
09
30
47
10
10A
23
30
47
10
10A
16
10
47
10
10A
28
28
47
10


Chung cư đại thanh 55m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
10C
08
22
55.7
13
10B
18
06
55.7
13
10A
12
38
55.7
13
10B
25
38
55.7
13
10C
09
22
55.7
13
10A
23
46
55.7
13
10B
16
24
55.7
13
10C
16
38
55.7
13
10C
06
22
55.7
13
10C
28
06
55.7
11.5
10B
29
24
55.7
11.5
10B
04
38
55.7
13
10A
30
06
55.7
10

Chung cư đại thanh 58m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
8C
08
12
58
13
8B
18
30
58
13
8B
12
30
58
13
8B
25
12
58
13
8C
09
12
58
13
8C
23
30
58
13
8B
16
32
58
13
8C
16
12
58
13
8C
06
30
58
13
8C
28
12
58
13
8B
29
32
58
13
8B
30
12
58
13
8B
05
30
58
13

Chung cư đại thanh 59m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH (m2)
GÍA GỐC
(tr/m2)
8A
06
02
13
8A
16
20
59.9
13
8B
12
02
59.9
13
8C
20
02
59.9
13
8C
28
20
59.9
11.5
8B
30
40
59.9
10
8B
10
40
59.9
13
8A
29
24
59.9
11.5
8B
25
20
59.9
13
8C
02
02
59.9
13
8C
08
20
59.9
13
8A
18
40
59.9
13
10A
08
02
59.9
13
10B
09
16
59.9
13
10C
15
36
59.9
13
10A
18
02
59.9
13
10B
19
16
59.9
13
10C
24
36
59.9
13
10B
26
24
59.9
13
10C
29
26
59.9
11.5
10B
31
26
59.9
10
10C
26
24
59.9
12.5
10B
28
02
59.9
11.5
10C
14
16
59.9
13
10B
30
24
59.9
10
10A
17
36
59.9
13
10A
05
02
59.9
13

Chung cư đại thanh 66m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GÍA GỐC
(m2)
8A
06
14
66.12
13
8A
11
34
66.12
13
8B
12
08
66.12
13
8C
21
28
66.12
12.5
8A
26
28
66.12
13
8C
28
14
66.12
11.5
8B
30
34
66.12
10
8A
18
34
66.12
13
8C
02
08
66.12
12.5Chung cư đại thanh 76m
TÒA
TẦNG
CĂN HỘ
DIỆN TÍCH
(m2)
GIÁ GỐC
(tr/m2)
10A
05
34
76.86
13
10B
10
36
76.86
13
10C
16
36
76.86
13
10C
20
04
76.86
13
10B
26
34
76.86
12.5
10A
29
36
76.86
11.5
10B
30
34
76.86
10
10C
12
04
76.86
13
10C
02
34
76.86
12.5

Lưu ý:Hiện nay CT8 đã bàn giao nhà CT10 cuố năm sẽ bàn giao,liên hệ ngay để có căn hộ đẹp,ưng ý giá rẻ


Mr.Hoàng Tuấn:0963.172.166

tag:bán chung cư đại thanh ct8,bán chung cư đại thanh ct10,chung cư đại thanh 36m,chung cư đại thanh 38m,chung cư đại thanh 42m,chung cư đại thanh 45m,chung cư đại thanh 47m,chung cư đại thanh 55m,chung cư đại thanh 59m,chung cư đại thanh 66m,chung cư đại thanh 76m,
bán chung cư đại thanh 36m,bán chung cư đại thanh 38m,bán chung cư đại thanh 42m,bán chung cư đại thanh 45m,bán chung cư đại thanh 47m,bán chung cư đại thanh 55m,bán chung cư đại thanh 59m,bán chung cư đại thanh 66m,bán chung cư đại thanh 76m,bán chung cư đại thanh,chung cư kim văn kim lũ ct12c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét