Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Chung cư vp5 Linh Đàm 45m-58m + sơ đồ mặt bằngMr:Hoàng Tuấn:0963.172.166
Diện tích 45m:
Căn số 4.40 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 3.38 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 3.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 8.36 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 9.12 diện tích  45m ,ban công ĐB  giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 16.36 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 15.12 diện tích 45m ,ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 12.36 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 10.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 19.40 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 18.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 25.38 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 21.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 26.38 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số24.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 28.38 diện tích  45m ,ban công TN giá gốc 14tr/m2 + chênh thỏa thuân.
Căn số 29.12 diện tích  45m ,ban công ĐB giá gốc 14tr/m2 + chênh thỏa thuân.


( Sơ đồ mặt bằng căn diện tích 45m )

Diện tích 58m:
Căn số 3.42diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 3.16 diện tích 58m ban công ĐB giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 8.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 10.42 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 16.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 15.10 diện tích 58m ,ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 15.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 10. 16 diện tích  58m ,ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 19.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 18.16 diện tích  58m ,ban công ĐB giá gốc 15tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 25.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 21.10 diện tích  58m ,ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 26.34 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số24.16diện tích  58m ,ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 28.42 diện tích  58m ,ban công TN giá gốc 14tr/m2 + chênh thỏa thuân
Căn số 29.16 diện tích  58m ,ban công ĐB giá gốc 14tr/m2 + chênh thỏa thuân.
 
(Sơ đồ mặt bằng căn diện tích 58m)

Và còn rất nhiều các căn hộ khác,với các loại diện tích khác nhau,giá rẻ.

Nhà phân phối cấp I,chung cư VP5 Linh Đàm - trực tiếp từ chủ đầu tư:
Mr.Hoàng Tuấn: 0963.172.166

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét